Informujemy, że na terenie szkoły w dniach:

 • 11.02.– 15.02.2019r.
 • 18.02. – 22.02.2019r.

w godzinach od 7:00 do 15:00 dla uczniów klas I – IV

będą zorganizowane półkolonie w ramach „Akcji Zima”.

 

Zapewniamy uczniom:

 

 1. liczne atrakcje np.:
 • wycieczki do ciekawych miejsc w okolicach Gdańska
 • wyjście do kina / teatru
 • zajęcia rekreacyjno – sportowe
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia relaksacyjne i inne
 1. ciepły posiłek obiadowy

Opłata - 140 zł od dziecka

 

 

Pierwszeństwo przyjęcia na półkolonie ma uczeń SP 17 :

 • którego rodzice / opiekunowie pracują zawodowo
 • którego rodzice / opiekunowie samotnie wychowują dziecko
 • uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

Warunkiem koniecznym do uwzględnienia dziecka w procedurze rekrutacyjnej jest kompletnie wypełniona karta kwalifikacyjna.

 

O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy w sekretariacie szkoły od dnia 14 – 18.01.2019r.