W okresie strajku w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne.

Jedynie dla grupy ok. 50 uczniów szkoła jest w stanie zapewnić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 7:00- 16:00.

Rodziców/opiekunów prawnych proszę o telefoniczny kontakt z dyrektorem w celu zgłoszenia dziecka do takiej opieki.