PRZYPOMINAMY O TERMINOWYCH WPŁATACH ZA OBIADY. W LISTOPADZIE KWOTA ZA OBIADY WYNOSI 80,00 ZŁ (20 DNI).
OPŁATA ZA OBIADY POWINNA ZOSTAĆ PRZELANA DO 10.11.2018r. (LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO)

KONTO BANKOWE NR :
93 1240 1268 1111 0010 3839 9757
Ze względu na prawidłowe zarachowanie wpłaty w treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, oraz za jaki miesiąc dokonuje się wpłaty.
WAŻNE: Nieterminowe wpłaty będą obciążone odsetkami. Jeżeli dziecko ma odpisy z tytułu nieobecności na obiadach, prosimy o kontakt z intendentką, która wyliczy kwotę za obiady - tel. 58 341 09 20 wew.26