Dnia 20 maja 2019r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w sali nr 1 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców

Dnia 21 maja 2019r. (wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami, gdzie przekazane zostaną informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych:

  • godzina 17:00 klasy IV – VIII
  • godzina 17:30 klasy O - III