Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Ogłoszenia dla rodziców

Wykaz podręczników do klas 0-VIII

Wykaz podręczników do klas 0-VIII na rok szkolny 2019/2020

czytaj dalej

Wyprawka dla grupy zerowej

Wyprawka dla grupy zerowej na rok szkolny 2019/2020

czytaj dalej

Komunikat dla rodziców uczniów klas pierwszych

Wyprawka ucznia klasy I

czytaj dalej

Komunikaty o zebraniach

Dnia 20 maja 2019r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w sali nr 1 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców

Dnia 21 maja 2019r. (wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami, gdzie przekazane zostaną informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych (godz. 17:00 klasy IV – VIII, godz. 17:30 klasy O - III)

czytaj dalej

Organizacja pracy szkoły w najbliższym okresie

Ogólnopolski strajk oświatowy nadal trwa. Udział pracowników pedagogicznych strajkujących w SP 17 utrzymuje się na poziomie ok. 77 %. W związku z tym, decyzją Organu Prowadzącego i Pomorskiego Kuratora Oświaty, zajęcia dydaktyczne w placówce są zawieszone. Zgodnie z zapowiedzią szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od g. 7.00 – 16.00. 

czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasisty

Dyrektor szkoły informuje, że Egzaminy dla uczniów klas VIII odbędą się w dniach: 15.04.2019 r. – język polski, 16.04.2019 r. – matematyka, 17.04.2019 r. – język obcy

czytaj dalej

Komunikat dyrektora szkoły do Rodziców i Opiekunów uczniów

W okresie strajku w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne. Jedynie dla grupy ok. 50 uczniów szkoła jest w stanie zapewnić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 7:00- 16:00. Rodziców/opiekunów prawnych proszę o telefoniczny kontakt z dyrektorem w celu zgłoszenia dziecka do takiej opieki.

czytaj dalej

Podziękowanie

Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie i życzliwe słowa skierowane do szkoły w tej trudnej i nietypowej sytuacji. Państwa zrozumienie dla podejmowanych działań w kierunku poprawy funkcjonowania oświaty jest dla nas bardzo ważne.

Łączę wyrazy szacunku
Barbara Sławińska
dyrektor szkoły

czytaj dalej

Strajk w oświacie - KOMUNIKAT

Od dnia 8.04.2019 r. w związku ze strajkiem oświatowym zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze. Bardzo prosimy śledzić bieżące komunikaty.

czytaj dalej

Strajk w oświacie

W związku z przystąpieniem pracowników szkoły do strajku oświatowego prawdopodobnie od dnia 08.04.2019 do odwołania w placówce nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze.

czytaj dalej

KOMUNIKAT DLA RADY RODZICÓW

Dnia 05.11.2018r. o g. 17.00 odbędzie się spotkanie z Radą Rodziców...

czytaj dalej
Komunikat o zebraniach

Komunikat o zebraniach

Dnia 06.11.2018r. odbędą się zebrania z Rodzicami....

czytaj dalej
back to top