Uczniowie klas I – III uczą się na drugim piętrze w przystosowanych do nauczania salach lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne umożliwiające jeszcze ciekawsze prowadzenie lekcji. Uczniowie przerwy spędzają w salach pod nadzorem wychowawcy lub innego nauczyciela.