Sale lekcyjne dla uczniów klas IV-VIII są wyposażone w rzutniki i ekrany a także wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie lekcji. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzu szkolnym a w okresie od wiosny do jesieni również na boisku szkolnym.