Na zajęcia logopedyczne uczęszczają uczniowie z wadami wymowy z klas 0 – III.