Pedagog wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawach wychowawczych i opiekuńczych.