Od roku 2015 blok sportowy został wyposażony w "poidełko".