17 września 2018 roku odbyło się przekazanie do użytku pracowni chemiczno-fizycznej. Dzięki bardzo dobremu wyposażeniu sali uczniowie klas VII-VIII mogą brać czynny udział w doświadczeniach bez których nie obejdzie się żadna lekcja chemii czy fizyki.