Szkoła posiada salę gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne SKS.