Dla najmłodszych uczniów zorganizowana została specjalna sala do zabawy. Wyposażona jest w pomoce zakupione z programu MEN "Radosna szkoła".