Od roku szkolnego 2007/2008 szkoła posiada szatnię typu „teatralnego”. W przylegającej do szatni części rekreacyjnej znajduje się sklepik.