Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdańsku im. hetmana Stefana Czarnieckiego jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu założycielskiego,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze amianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu szkoły
 • Regulaminów
 • Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Gdańsk.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

Rejon szkoły obejmuje ulice:

 • Biała
 • Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Czarnieckiego Stefana
 • Danusi
 • Dmowskiego Romana
 • Do Studzienki
 • Fiszera Józefa gen.
 • Grunwaldzka al. od nr 1 do nr 73 (N), oraz od nr 30 do nr 32 (P), od nr 52 do nr 74 (P)
 • Hallera Józefa gen. al. od nr 1 do nr 57 (N), od nr 2 do nr 48 (P)
 • Konarskiego Stanisława
 • Konopnickiej Marii
 • Leczkowa Konrada bez nr 3-9
 • Miszewskiego Leona
 • Piramowicza Grzegorza
 • Politechniczna
 • Poprzeczna
 • Trubadurów
 • Uphagena Jana
 • Waryńskiego Ludwika
 • Wyspiańskiego Stanisława
 • Zator Przytockiego Józefa ks.
 • Zawiszy Czarnego

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/CMS/bip_radaszkoly_gcuw.aspx

 

Polityka prywatności / RODO:

Inspektor danych osobowych (na podstawie Art. 37.7 RODO): Adam Korzuch, e-mail: korzuch@infoic.pl