Zapisy na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

 

 1. Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 17 odbywać się będą w dniach 04.03. - 15.03.2019 r.

 2. Rodzice dzieci uczęszczających do obecnych oddziałów przedszkolnych w SP 17 otrzymają od wychowawców druki do wypełnienia w celu zapisania dziecka do klasy I (nie dokonują rejestracji elektronicznej).

 3. Rodzice ubiegający się o zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I na rok szkolny 2019/2020:

  • dokonują rejestracji dziecka drogą elektroniczną poprzez stronę GPE – https://portal.edu.gdansk.pl/jts.gdansk
  • drukują i podpisują wypełniony wniosek
  • składają w sekretariacie szkoły papierową wersję "Wniosku o przyjęcie dziecka do placówki".
    
 4. Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu i drukarki, wypełnia ręcznie wniosek dostępny w sekretariacie szkoły.

 5. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi dn. 27.03.2019 r. g. 15.00.

 6. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od 06.05.2019 r.

 

 plakat_rekrutacja.jpg