SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17

​​im. hetmana Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 2
80 – 239 Gdańsk

tel. 58 341 09 20

 

sekretariat@sp17.edu.gdansk.pl

https://sp17.edu.gdansk.pl
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Gdańska.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest 
Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 
NIP 957-00-55-712
REGON 000212357

Szkoła Podstawowa nr 17 im. hetmana Stefana Czarnieckiego
80-239 Gdańsk
ul. Czarnieckiego 2

Email: sekretariat@sp17.edu.gdansk.pl
Strona WWW: www.sp17.edu.gdansk.pl