Pełnych ciepła, spokoju i radości świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w 2019 roku
życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie SP 17
.