W szkole jest nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona kuchnia oraz estetyczna, ładna stołówka, w której posiłek spożywa co roku ponad 200 uczniów naszej szkoły. Smaczny, trzydaniowy posiłek można zjeść w czasie dwóch przerw: 11.30 i 12.30. Między tymi przerwami obiad spożywają dzieci z oddziału "0" i klas I – III.

W czasie obiadu dyżurują w stołówce wychowawcy świetlicy, co zapewnia dzieciom całkowite bezpieczeństwo. Nauczyciele uczą dzieci posługiwać się sztućcami oraz kulturalnie zachowywać się przy stole, pomagają najmłodszym odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej.

 

Jadłospis 10.06.2019 - 14.06.2019

PONIEDZIAŁEK 10.06.2019
1. RYŻ Z JABŁKIEM I SOSEM JOGURTOWYM 250 G (7)
2. NAPÓJ OWOCOWY 200 ML
3. OWOC 1SZT.

WTOREK 11.06.2019
1. NAGETSY Z KURCZAKA 100 G (1,3)
2. ZIEMNIAKI 140 G. (7)
3. MIZERIA 70G. (7)
4. NAPOJ OWOCOWY 200 ML.
5. OWOC

ŚRODA 12.06.2019
1. SCHAB W SOSIE WŁASNYM 120 G. (1,)
2. KASZA BULGUR 140 G.
3. SURÓWKA Z BURACZKÓW 70G.
4. JOGURT OWOCOWY 1 SZT
5. OWOC 1 SZT.

CZWARTEK 13.06.2019
1. GOŁĄBKI BEZ ZAWIJANIA W SOSIE POMIDOROWYM 120G. (1,3)
2. ZIEMNIAKI 140 G.(7)
3. WODA Z MIODEM I CYTRYNĄ 200 ML
4. OWOC 1SZT.

PIĄTEK 14.06.2019
1. PALUSZKI RYBNE 100 G.(1,3,4)
2. RYŻ140 G. (7)
3. SURÓWKA Z MŁODEJ KISZONEJ KAPUSTY I JABŁKA 70 GR.
4. SOCZEK W KARTONIKU 1 SZT


Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (wg: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304/43 załącznik II) :

 1. zboża i produkty pochodne
 2. jaja i produkty pochodne
 3. ryby i produkty pochodne
 4. mleko i produkty pochodne
 5. seler i produkty pochodne

W nieprzewidzianych sytuacjach jadłospis może ulec niewielkiej zmianie.

 

Nasza szkoła bierze udział w programie "GDAŃSK - JeMy ZDROWO"

 

Podstawą prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży jest codzienna aktywność fizyczna oraz prawidłowe żywienie, dlatego nasza szkoła bierze udział w programie zdrowotnym "GDAŃSK - JeMy ZDROWO", który ma na celu poprawić jakość żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych.

W ramach programu, od teraz, dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej jeMy zdrowo (do pobrania na stronie www.jemyzdrowo.edu.pl) oraz strony internetowej www.jemyzdrowo.edu.pl, umożliwiamy rodzicom/opiekunom prawnym sprawdzenie jaki posiłek danego dnia został przygotowany w szkole.

jemyzdrowo_logo.jpg

 

Miło nam poinfomować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat w konkursie "na smaczny i zdrowy jadłospis przygotowywany w placówkach oświatowych" w ramach projektu Gdańsk - Jemy Zdrowo.

certyfikat_stolowka_large.jpg

 

Posiłki refundowane

Rodzice, którzy mają trudne warunki życiowe mogą starać się o refundowanie posiłków dla swoich dzieci. W tym celu proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga – pani Magdaleny Prarat Szymańskiej.

 


 

Komunikat w sprawie obiadów w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 opłaty za obiady przyjmowane będą w terminach wyznaczonych przez szkołę tylko drogą elektroniczną na konto:

 

BANK PKO SA 93 1240 1268 1111 0010 3839 9757

 

W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.

 

Cena obiadu wynosi 4,00 zł

 

Wpłaty powinny być zgodne z kwotami podanymi w comiesięcznym komunikacie o płatności, nie należy zaokrąglać kwot.

 

Informacje dot. wpłat:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą zapisać dziecko na obiady proszeni są o zgłoszenie się do intendenta w celu podpisania umowy (druk umowy można pobrać osobiście w stołówce szkolnej lub wydrukować ze strony internetowej szkoły: zakładka oferta/stołówka).
 2. Uprawnieni do korzystania z obiadów w stołówce są uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni podpisali umowę oraz dokonali wpłaty za obiady.
 3. Opłaty za obiady uiszcza się za aktualny miesiąc, między 1 a 10 dniem danego miesiąca.
 4. Wpłaty po terminie płatności będą generowały odsetki ustawowe.
 5. Nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane od następnego dnia po zgłoszeniu, a rozliczane w następnym miesiącu.
 6. Nie zgłoszone nieobecności nie będą uwzględniane.
 7. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiadach można dokonywać telefonicznie pod numerami:

  Intendent – 58 341 09 20, wew. 26, w godz. 6.30 – 14.00
  Sekretariat – 58 341 09 20, wew. 20, w godz. 8.00 – 15.00
  W dyżurce szkoły – osobiście

  Jeżeli dziecko ma odpisy z tytułu nieobecności na obiadach prosimy o kontakt z intendentem, który wyliczy kwotę za obiady - tel. 58 341 09 20 wew.26
 8. Rezygnację z obiadów (czyli skreślenie z listy obiadowej) należy zgłaszać wyłącznie u intendenta pod nr tel. 58 341 09 20, wew. 26
 9. Nie zgłoszenie rezygnacji z obiadów jest równoznaczne z koniecznością zapłacenia za niewykorzystane posiłki do dnia poinformowania o rezygnacji.

 

Harmonogram wpłat za obiady w 2019r.

 • Styczeń - 22 x 4,00 = 88,00
 • Luty - 10 x 4,00 = 40,00
 • Marzec - 21 x 4,00 = 84,00
 • Kwiecień - 15 x 4,00 = 60,00
 • Maj - 20 x 4,00 = 80,00
 • Czerwiec - 13 x 4,00 = 52,00

 


 

Ważne!!!

Opłaty za obiady, które wpłyną na konto po terminie, będą generowały odsetki, które należy uregulować przy kolejnej wpłacie.

Informacja o odsetkach zostanie przekazana rodzicowi/opiekunowi telefonicznie, a w razie niemożności skontaktowania się przez telefon w formie pisemnej przez zgłoszenie do dzienniczka ucznia.

Jeżeli w miesiącu ,w którym zostały naliczone odsetki ,rodzic/opiekun nie uwzględni ich w opłacie, wpłata za obiady w pierwszej kolejności przejdzie na spłatę odsetek ,a następnie na opłatę za obiady.

 


 

Regulamin stołówki szkolnej

 

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425, Art. 67a:

 • W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
 • Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 • Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.”

 

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki szkolnej:

 • Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdańsku oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • Obiady są finansowane indywidualnie przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów jako posiłki pełnopłatne.
 • Rodzice lub opiekunowie, których sytuacja finansowa uniemożliwia skorzystanie z posiłków pełnopłatnych, mogą ubiegać się o obiady refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie lub budżet Miasta; w tym celu należy skontaktować się z pedagogiem szkolnym.

 

III. Zapisy na obiady:

 • Zapisy na obiady dokonywane są u intendenta szkoły i rozpoczynają się w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • Istnieje możliwość zapisania ucznia na obiady w trakcie roku szkolnego.

 

IV. Płatności za obiady:

 • Opłaty za obiady są przyjmowane drogą elektroniczną (przelew bankowy) w terminach wyznaczonych przez szkołę na rachunek 93 1240 1268 1111 0010 3839 9757.
 • Numer konta bankowego podany jest również na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
 • W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.
 • Opłaty za obiady można uiszczać za jeden lub więcej miesięcy.
 • Uczeń, którego rodzic lub opiekun zalega z płatnością za obiady będzie skreślony z listy obiadowej.
 • W związku z zamknięciem roku finansowego, w miesiącu grudniu nie są przyjmowane wpłaty za obiady.
 • W wyniku wzrostu cen rynkowych produktów oraz podniesienia jakości posiłków cena obiadu może wzrosnąć, co zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 

V. Odpisy za obiady

 • Nieobecności uczniów na obiadach odliczane są od następnego dnia po zgłoszeniu, a rozliczane w następnym miesiącu.
 • Nieobecności nie zgłoszone w terminie nie będą uwzględniane.
 • Zgłoszenia nieobecności można dokonywać telefonicznie:
  Intendent: 58 341 09 20, wew. 26, w godz. 6.30 – 14.00
  Sekretariat: 58 341 09 20, wew.20, w godz. 8.00 – 15.00
  Szkolna dyżurka: osobiście

 

VI. Rezygnacje z obiadów:

 • Rezygnację z obiadów (czyli skreślenie z listy obiadowej) należy zgłaszać wyłącznie u intendenta pod nr tel. 58 341 09 20, wew. 26
 • Nie zgłoszenie rezygnacji z obiadów jest równoznaczne z koniecznością zapłacenia za niewykorzystane posiłki do dnia poinformowania o rezygnacji.
 • Jeśli rodzic lub opiekun dokonał płatności za obiady z góry (np. za kilka miesięcy) i w trakcie roku szkolnego zrezygnował z posiłków może ubiegać się o zwrot nadpłaty. Należy zgłosić to u intendenta, który wyliczy kwotę nadpłaty. Następnie w sekretariacie należy złożyć podanie o zwrot nadpłaconej kwoty wraz z podaniem: imienia, nazwiska, klasy dziecka, nr konta na który będzie przelana w/w kwota.

 

VI. Zasady zachowania w stołówce szkolnej:

 • W stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby z niej korzystające.
 • Klasy 0 – III spożywają posiłek w wyznaczonym czasie pod opieką wychowawcy lub nauczycieli ze świetlicy szkolnej.
 • Dla uczniów klas IV - VI obiady wydawane są w czasie przerw obiadowych.
 • Ze względów higienicznych przed posiłkiem należy umyć ręce.
 • W stołówce obowiązuje cisza, spokojne i kulturalne zachowanie przy stole i w stosunku do personelu kuchni.
 • W czasie spożywania posiłku nie można korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 • Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 • Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń podlega karom regulaminowym.

 

pliki do pobrania