Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w SP 17

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 03 września 2018 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2018 r.
 3. Ferie zimowe – 11.02. – 24.02.2019 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna – 18.04. – 23.04.2019 r.
 5. Zakończenie roku szkolnego – 21.06.2019 r.

 

Dni wolne od zajęć szkolnych:

 • 01.11.2018 r. – (czwartek) - Wszystkich Świętych
 • 01.01.2019 r. – (wtorek) – Nowy Rok
 • 01.05.2019 r. (środa) – Święto 1 Maja
 • 03.05.2019r. (piątek) - Święto Konstytucji 3 - Maja
 • 20.06.2019 r. (czwartek) – Boże Ciało

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

na podstawie Rozp. o organizacji roku szkolnego (w tym czasie odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

 • 02.11.2018 r. (piątek) – dzień po Wszystkich Świętych
 • 02.05.2018 r. (czwartek) – Dzień Flagi
 • Sprawdzian ósmoklasisty – 15-17.04.2019 r.

 

Terminy wystawiania ocen i projektów ocen

 1. Wystawianie przewidywanych ocen za I semestr – do 14.12.2018 r.
 2. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I semestr – 18.12.2018 r.
 3. Rada klasyfikacyjna. Zatwierdzenie ocen za I semestr – 15 stycznia 2019 r.
 4. Rada podsumowująca – 22.01.2019 r.
 5. Wystawianie przewidywanych ocen za rok szkolny 2018/2019 – do 17.05.2019 r.
 6. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za r. szk. 2018/2019 – 21.05.2019 r.
 7. Rada klasyfikacyjna. Zatwierdzenie ocen na koniec roku szkolnego – 11.06. 2019 r.
 8. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019 – 24.06.2019 r. (poniedziałek)

 

Terminarz zebrań z rodzicami

 • 11.09.2018 r. - zebrania z rodzicami kl. 0 – VIII;
 • 06.11.2018 r. – zebrania z rodzicami kl. 0 - VIII
 • 18.12.2018 r. - zebrania z rodzicami kl. 0 – VIII; przekazanie informacji o przewidywanych ocenach
 • 22.01.2019 r. - zebrania z rodzicami kl. 0 – VIII – podsumowanie I semestru
 • 26.03.2019 r. - zebrania z rodzicami
 • 21.05.2019 r. - zebrania z rodzicami kl. 0 – VIII; przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2018/2019