Organizacja roku szkolnego 2019/2020 w SP 17

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 02 września 2019 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2019 r.
 3. Ferie zimowe – 13.01. – 26.01.2020 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna – 09.04. – 14.04.2020 r.
 5. Egzaminy kl. VIII – 21-23.04.2020 r.
 6. Zakończenie roku szkolnego – 26.06.2020 r.

 

Dni wolne od zajęć szkolnych:

 • 01.11.2018 r. – (piątek) - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2019 r. – (poniedziałek) – Dzień Niepodległości
 • 01.01.2020 r. – (środa) – Nowy Rok
 • 06.01.2020 r. – (poniedziałek) – Święto Trzech Króli
 • 01.05.2020 r. (piątek) – Święto 1 Maja
 • 11.06.2020 r. (czwartek) – Boże Ciało

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych na podstawie Rozp. o organizacji roku szkolnego (w tym czasie odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze):

 • Sprawdzian ósmoklasisty – 21 – 23.04.2020 r. (wtorek, środa, czwartek)
 • 12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele)

 

Terminy wystawiania ocen i projektów ocen

 1. Wystawianie przewidywanych ocen za I semestr – do 09.12.2019 r.
 2. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I semestr – 10.12.2019 r.
 3. Rada klasyfikacyjna; zatwierdzenie ocen za I semestr – 07 stycznia 2020 r.
 4. Rada podsumowująca – 28.01.2020 r.
 5. Wystawianie przewidywanych ocen za rok szkolny 2019/2020 – do 22.05.2020 r.
 6. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za r. szk. 2019/2020 – 26.05.2020 r.
 7. Rada klasyfikacyjna; zatwierdzenie ocen na koniec roku szkolnego – 18.06.2020 r. (czwartek)
 8. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020 – 29.06.2020 r. (poniedziałek)

 

Terminarz zebrań z rodzicami

 • 03.09.2019 r. - zebrania z rodzicami kl. 0 – VIII;
 • 22.10.2019 r. – zebrania z rodzicami kl. 0 - VIII
 • 10.12.2019 r. - zebrania z rodzicami kl. 0 – VIII; przekazanie informacji o przewidywanych ocenach
 • 28.01.2020 r. - zebrania z rodzicami kl. 0 – VIII – podsumowanie I semestru
 • 17.03.2020 r. - zebrania z rodzicami KL. 0 - III
 • 26.05.2020 r. - zebrania z rodzicami kl. 0 – VIII; przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2019/2020

 

Terminarz dotyczący klas VIII

 • do 15.09.2019 r. – przedłożenie do dyrektora zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia ucznia
 • do 27.09.2019 r. – przekazanie rodzicom informacji o sposobach dostosowania egzaminu dla poszczególnych uczniów
 • do 20.11.2019 r. – poinformowanie rodziców o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub form przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia
 • do 25.11.2019 r. – złożenie przez rodziców oświadczeń o korzystaniu / niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowań