OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Średnia Szkoły Podstawowej nr 17 w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 4,46

s.png

Średnia ocen klasyfikacyjnych wystawionych w klasach IV – VII z poszczególnych przedmiotów

ss.png

Uczniowie typowani do nagród:

  • Nagrodę Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w nauce, sukcesy w ogólnopolskich zawodach sportowych oraz wysoką kulturę osobistą – Błażej Jeszke 6b
  • Uczniowie typowani do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska – Błażej Jeszke 6b

lp. tytuł konkursu termin klasa opiekun laureaci
1. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego luty V - VII T. Tkaczyk,
I. Markuszewicz,
4 m – ce w woj. w kl. V Łukasz Bowżyk 5 a, 7 m-ce w woj. Antoni Grabowski 5 a, Kacper Biernath 5 b, 3 m-ce w woj. w kl. VII Hanna Kalinowska 7 a, Julia Czaja 7 b,
2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój portret” luty IV - VII p. A. Zabieglińska I miejsce Franek Bielak 6 b,
3. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „ Mat” kwiecień IV- VII p. A. Stankiewicz, IV m- ce w woj. Zofia Kolka 4 a,
4. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego luty IV - VI p. H. Dankiewicz,
p. I. Płoszyńska
Finaliści: Jacek Sadowski 7 a, Wojciech Machalski 7 b,
5. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego grudzień IV - VII p. A. Lisińska, 
p. W. Uszkiewicz,
Finalistka: Julia Żyromska 7 a
6. XVI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny styczeń IV - VII p. A. Lisińska,
p. W. Uszkiewicz,
Wyróżnienie: Oliwia Rychlicka 5 a,
7. Wrzeszczański Mistrz Ortografii marzec IV - VII p. A. Lisińska,
p. W. Uszkiewicz,
II m- ce Kacper Biernath 5 b,
8. Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla klas VI - VII VI - VII p. K. Biedrzycka, II m-ce kl. VI Dominik Król 6 b, II m-ce kl. VII Julia Czaja 7 b,
9. Wojewódzki Konkurs Geograficzny „Czy znasz geografię Polski?” VI - VII p. K. Biedrzycka, Kl. VI- II m-ce Dominik Król 6 b,
Kl. VII- III m-ce Julia Czaja 7 b,
10. Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Bałtyku, p. K. Biedrzycka, II m-ce Łukasz Bowżyk, Jan Tymczuk, Szymon Jercha , kl 5a 5b
11. Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Ptaki naszej okolicy”, p. K. Biedrzycka, III m-ce drużyna z kl. 6 a,
12. Ogólnopolski Konkurs Maraton Czytelniczy cały rok IV - VII p. L. Kądziołka, Finaliści:
kl IV-VI Błażej Jeszke, Zofia Zięty 6 b, kl. VII Julia Czaja 7 b, Michał Kulesz 7 a
13. V Wojewódzki Konkurs Informatyczno-Przyrodniczy „Dlaczego należy segregować odpady?” IV - VII p. K. Biedrzycka
p. I. Zawada,
III miejsce : Natalia Marynowska 4 a, wyróżnienie Agata Janowicz 4 a,
14. Międzyszkolny Konkurs na najładniejszy wiersz pt. „Praca ludzi Portu”, Kl. IV -VII p. K. Biedrzycka, I m-ce Ida Charmuszko 5 b,
15. Międzyszkolny Konkurs Multimedialny „Przewodnik po Porcie Gdańskim” Kl. IV -VI p. K. Biedrzycka, I m-ce Hanna Szczot 5 a,
16. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Praca ludzi Portu” p. K. Biedrzycka, II m-ce Lilianna Chodań,
III m-ce Karolina Breczko 6 a,