Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Szkoła Podstawowa nr 17 im. hetmana Stefana Czarnieckiego

Czytaj więcej

Aktualności

Organizacja pracy szkoły w najbliższym okresie

Ogólnopolski strajk oświatowy nadal trwa. Udział pracowników pedagogicznych strajkujących w SP 17 utrzymuje się na poziomie ok. 77 %. W związku z tym, decyzją Organu Prowadzącego i Pomorskiego Kuratora Oświaty, zajęcia dydaktyczne w placówce są zawieszone. Zgodnie z zapowiedzią szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od g. 7.00 – 16.00. 

Egzamin Ósmoklasisty

Dyrektor szkoły informuje, że Egzaminy dla uczniów klas VIII odbędą się w dniach: 15.04.2019 r. – język polski, 16.04.2019 r. – matematyka, 17.04.2019 r. – język obcy

Komunikat dyrektora szkoły do Rodziców i Opiekunów uczniów

W okresie strajku w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne. Jedynie dla grupy ok. 50 uczniów szkoła jest w stanie zapewnić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 7:00- 16:00. Rodziców/opiekunów prawnych proszę o telefoniczny kontakt z dyrektorem w celu zgłoszenia dziecka do takiej opieki.

Podziękowanie

Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie i życzliwe słowa skierowane do szkoły w tej trudnej i nietypowej sytuacji. Państwa zrozumienie dla podejmowanych działań w kierunku poprawy funkcjonowania oświaty jest dla nas bardzo ważne.

Łączę wyrazy szacunku
Barbara Sławińska
dyrektor szkoły

logowanie.png

Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2019
PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Slajdy

back to top