Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Szkoła Podstawowa nr 17 im. hetmana Stefana Czarnieckiego

Aktualności

Organizacja pracy szkoły w najbliższym okresie

Ogólnopolski strajk oświatowy nadal trwa. Udział pracowników pedagogicznych strajkujących w SP 17 utrzymuje się na poziomie ok. 77 %. W związku z tym, decyzją Organu Prowadzącego i Pomorskiego Kuratora Oświaty, zajęcia dydaktyczne w placówce są zawieszone. Zgodnie z zapowiedzią szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od g. 7.00 – 16.00. 

czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasisty

Dyrektor szkoły informuje, że Egzaminy dla uczniów klas VIII odbędą się w dniach: 15.04.2019 r. – język polski, 16.04.2019 r. – matematyka, 17.04.2019 r. – język obcy

czytaj dalej

Komunikat dyrektora szkoły do Rodziców i Opiekunów uczniów

W okresie strajku w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne. Jedynie dla grupy ok. 50 uczniów szkoła jest w stanie zapewnić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 7:00- 16:00. Rodziców/opiekunów prawnych proszę o telefoniczny kontakt z dyrektorem w celu zgłoszenia dziecka do takiej opieki.

czytaj dalej

Podziękowanie

Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie i życzliwe słowa skierowane do szkoły w tej trudnej i nietypowej sytuacji. Państwa zrozumienie dla podejmowanych działań w kierunku poprawy funkcjonowania oświaty jest dla nas bardzo ważne.

Łączę wyrazy szacunku
Barbara Sławińska
dyrektor szkoły

czytaj dalej

Strajk w oświacie - KOMUNIKAT

Od dnia 8.04.2019 r. w związku ze strajkiem oświatowym zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze. Bardzo prosimy śledzić bieżące komunikaty.

czytaj dalej

Strajk w oświacie

W związku z przystąpieniem pracowników szkoły do strajku oświatowego prawdopodobnie od dnia 08.04.2019 do odwołania w placówce nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze.

czytaj dalej
Dzień Matematyki

Dzień Matematyki

czytaj dalej
„Warsztaty Edu Fun”

„Warsztaty Edu Fun”

czytaj dalej
Dzień Wody

Dzień Wody

czytaj dalej
Przewodnik - Rok szkolny 2019/2020

Przewodnik - Rok szkolny 2019/2020

28.03.2019 Aktualności
czytaj dalej
ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

czytaj dalej
Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne

czytaj dalej
back to top