Projekty i inicjatywy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2019/2020:

 

W ramach realizacji hasła programowego szkoły: "Odkrywam – tworzę – rozwijam się" w roku szkolnym 2018/2019 przewiduje się realizację następujących projektów i inicjatyw edukacyjnych:

 • Szkolny projekt edukacyjny – „Gdańsk moje miasto"
 • Innowacja pedagogiczna – tj. nauka drugiego języka obcego – j. niemieckiego w kl. IV - VIII
 • Działalność Szkolnego Wolontariatu
 • Działalność Szkolnego Zespołu Mediacyjnego
 • Realizacja programu wychowawczego - "Wychowanie przez pomaganie",
 • Realizacja szkolnego programu edukacji wielokulturowej - "Okno na świat"
 • Realizacja Szkolnych Projektów Językowych np. "Multilingual Master"
 • Przygotowanie uczniów do Egzaminu z j. niemieckiego – DSD1;
 • Program zajęć informatycznych pozalekcyjnych - "Programiści” oraz „ParograMisie"
 • Projekt Edukacji Kulturalnej
 • Projekt – "Cała szkoła czyta" (w tym udział w Wojewódzkim konkursie "Maraton Czytelniczy")
 • Projekt edukacji regionalnej – "Gdańskie Lwiątka"
 • Program Wychowania Komunikacyjnego w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Zajęcia dla klas III z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej
 • Ciekawe inicjatywy edukacyjne - organizacja "Dni Matematyki", "Dnia Języków Obcych", "Dnia Wody", lekcji dwujęzycznych
 • Zajęcia organizowane w instytucjach wspomagających pracę szkoły (Centrum Hevelianum, EduPark, GCS, GUMed, PG itp.
 • Organizacja lekcji otwartych dla rodziców
 • Organizacja Dnia Otwartego Szkoły i Dnia dla Przedszkolaka
 • Program edukacyjny dla klas I - III "FONOLANDIA"

 

Dodatkowo realizowane są programy prozdrowotne:

 

 • "6 – 10 – 14"
 • "Kanapka dla potrzebującego"
 • "Szklanka mleka"
 • "Owoce w szkole"