Podczas udziału w konkursie międzyszkolnym „Potyczki matematyczne” reprezentacja klas trzecich zdobyła bon na promocyjne zajęcia Edu Fun, które odbyły się 25 marca. Tematem pokazu był suchy lód i stany skupienia. Różnorodne doświadczenia poszerzyły wiedzę dzieci i były nauką przez zabawę.