W tym roku Szkoła Podstawowa nr 17 zgłosiła do Budżetu Obywatelskiego swój projekt nr 5 pt.: „EkoGraMy” - nowa przestrzeń rekreacyjno – ekologiczna. 

WYGRALIŚMY!!!

Dzięki temu stworzymy wokół placówki nową przestrzeń rekreacyjno – relaksacyjną, która będzie zawierała następujące elementy: gry chodnikowe i sensoryczne, miasteczko rowerowe, EkoKlasę (miejsce do prowadzenia zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu), nasadzenia drzew i krzewów.

DZIĘKUJEMY!!!

bo-2024.png