SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17

​​im. hetmana Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 2
80 – 239 Gdańsk

tel. 58 341 09 20

 

sekretariatsp17@wp.pl

 ​​www.sp17.gda.pl
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Gdańsk.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest 
Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 
NIP 957-00-55-712
REGON 000212357

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. "Hetmana Stefana Czarnieckiego"
Czarnieckiego 2
80-239 Gdańsk

Email: sekretariatsp17@wp.pl
Strona WWW: http://www.sp17.gda.pl

pliki do pobrania