SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO

UL. CZARNIECKIEGO 2

80-239 GDAŃSK 

 
Telefon/fax:  58 341 09 20  
Telefon:        58 520 26 29

e-mail: sekretariatsp17@wp.pl