OSIAGNIĘCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023

osiagniecia-uczniow-2022-2023-1.png

osiagniecia-uczniow-2022-2023-2.png

OSIAGNIĘCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

osiagniecia-2022.png

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH

osiagniecia-2022-2.png

WYNIKI EGZAMINU KLAS 8

osiagniecia-2022-3.png

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W ROKU 2020/2021

tabela1-2021.png

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W Szkole Podstawowej nr 17 realizowana jest innowacja pedagogiczna, czyli nauka drugiego języka obcego.

W klasach 4 – 8 uczniowie uczą się dwóch języków obcych tj. języka angielskiego i języka niemieckiego.

Oprócz tego uczniowie klas 7-8 mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach językowych przygotowujących do Międzynarodowego Egzaminu DSD1.

 

W bieżącym roku szkolnym 7 uczniów zdało egzamin DSD1 i uzyskało Międzynarodowy Certyfikat Językowy.

Ponadto w Wojewódzkim Konkursie z języka niemieckiego tytuł laureata otrzymało 2 uczniów, co uprawniało do

zwolnienia z Egzaminu w klasie 8 z języka niemieckiego.

WYNIKI EGZAMINU W KLASIE VIII 2020/2021

tabela2-2021.png

tabela3-2021.png

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego 

Uczniowie naszej szkoły odnieśli bardzo duży sukces w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2020/21.

Tytuł laureata zdobyli Anna Zgryziewicz z klasy 8B i Łukasz Bowżyk z klasy 8A, natomiast tytuł finalisty zdobyła Ida Charmuszko z klasy 8B

Gratulacje dla całej trójki !!!

 

Wielki Maraton Czytelniczy

Miło mi poinformować, że uczennice z naszej szkoły odniosły sukces w tegorocznej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 7752 uczniów z całej Polski.

Laureatką ogólnopolskiego konkursu w kategorii klas VII – VIII została

Uczennica z klasy 8b Agnieszka Garus

Finalistką

Zofia Kolka z klasy 7a

Finalistki w kategorii klas IV-VI

Natalia Szultka z klasy 4a

Karolina Jeszke z klasy 6b

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w tak trudnej edycji. Życzymy ,aby czytanie książek było dla każdego wielką przygodą.

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Oceny klasyfikacyjne w klasach IV – VIII w roku szkolnym 2019/2020

 

Średnie oceny z poszczególnych klas

 

Średnie oceny z poszczególnych przedmiotów

 

Porównanie wyników z j. polskiego

  

Porównanie wyników z metematyki

 

Porównanie wyników z j. angielskiego

 

Z radością informujemy, że stypendium - Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia w sporcie otrzymali nasi uczniowie:

 • Julia Czaja
 • Gabriela Fiłończuk
 • Hanna Kalinowska
 • Martyna Laskowska
 • Domicjan Jędrzejewski


Serdecznie gratulujemy!

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 wyk1.png

 

Średnia Szkoły Podstawowej nr 17 w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 4,53.

 • Świadectwo z wyróżnieniem tzw. „Czerwony pasek” otrzymało 103 uczniów, co stanowi 45% uczniów klas IV - VIII:

 • Nagrodę Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w nauce oraz wysoką kulturę osobistą otrzymała Ida Charmuszko kl. 6b

 • Nagrodę „Małego Hetmańczyka” za I etap edukacyjny otrzymały: z klasy 3a - Monika Grzybowska i z klasy 3b - Julia Matuszak

 • Nagrodę Patrona Szkoły – „Srebrną buławkę” dla absolwenta szkoły wyróżniającego się w nauce i w zachowaniu otrzymali:

  • z klasy 8a: Julia Żyromska, Hanna Kalinowska, Paweł Nowak, Mateusz Gawlik, Oskar Wałdoch, Zuzanna Warywoda
  • z klasy 8b: Julia Czaja, Julia Koszek, Martyna Laskowska
 • do nagrody Prezydenta Miasta Gdańska wytypowano: z klasy 7b - Gabrielę Fiłończuk i Zofię Zięty, z klasy 8b - Julię Czaję i Martynę Laskowską, z klasy 8a – Domicjana Jędrzejewskiego oraz z klasy 5a - Zofię Kolkę

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2018/2019

 

Średnie wyniki poszczególnych klas na tle wyników miasta Gdańska, województwa pomorskiego i kraju przedstawiają się następująco:

wyk2.png

 

Skala staninowa - średni wynik szkoły na tle wyników innych szkół

 

wyk3.png 

 

Zestawienie i porównanie średnich wyników z języka polskiego

 

wyk4.png 

 

Zestawienie i porównanie średnich wyników z matematyki

 

wyk5.png

 

Zestawienie i porównanie średnich wyników z języka angielskiego

 

wyk6.png

 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Średnia Szkoły Podstawowej nr 17 w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 4,46

s.png

Średnia ocen klasyfikacyjnych wystawionych w klasach IV – VII z poszczególnych przedmiotów

ss.png

Uczniowie typowani do nagród:

 • Nagrodę Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w nauce, sukcesy w ogólnopolskich zawodach sportowych oraz wysoką kulturę osobistą – Błażej Jeszke 6b
 • Uczniowie typowani do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska – Błażej Jeszke 6b

lp. tytuł konkursu termin klasa opiekun laureaci
1. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego luty V - VII T. Tkaczyk,
I. Markuszewicz,
4 m – ce w woj. w kl. V Łukasz Bowżyk 5 a, 7 m-ce w woj. Antoni Grabowski 5 a, Kacper Biernath 5 b, 3 m-ce w woj. w kl. VII Hanna Kalinowska 7 a, Julia Czaja 7 b,
2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój portret” luty IV - VII p. A. Zabieglińska I miejsce Franek Bielak 6 b,
3. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „ Mat” kwiecień IV- VII p. A. Stankiewicz, IV m- ce w woj. Zofia Kolka 4 a,
4. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego luty IV - VI p. H. Dankiewicz,
p. I. Płoszyńska
Finaliści: Jacek Sadowski 7 a, Wojciech Machalski 7 b,
5. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego grudzień IV - VII p. A. Lisińska, 
p. W. Uszkiewicz,
Finalistka: Julia Żyromska 7 a
6. XVI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny styczeń IV - VII p. A. Lisińska,
p. W. Uszkiewicz,
Wyróżnienie: Oliwia Rychlicka 5 a,
7. Wrzeszczański Mistrz Ortografii marzec IV - VII p. A. Lisińska,
p. W. Uszkiewicz,
II m- ce Kacper Biernath 5 b,
8. Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla klas VI - VII VI - VII p. K. Biedrzycka, II m-ce kl. VI Dominik Król 6 b, II m-ce kl. VII Julia Czaja 7 b,
9. Wojewódzki Konkurs Geograficzny „Czy znasz geografię Polski?” VI - VII p. K. Biedrzycka, Kl. VI- II m-ce Dominik Król 6 b,
Kl. VII- III m-ce Julia Czaja 7 b,
10. Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Bałtyku, p. K. Biedrzycka, II m-ce Łukasz Bowżyk, Jan Tymczuk, Szymon Jercha , kl 5a 5b
11. Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Ptaki naszej okolicy”, p. K. Biedrzycka, III m-ce drużyna z kl. 6 a,
12. Ogólnopolski Konkurs Maraton Czytelniczy cały rok IV - VII p. L. Kądziołka, Finaliści:
kl IV-VI Błażej Jeszke, Zofia Zięty 6 b, kl. VII Julia Czaja 7 b, Michał Kulesz 7 a
13. V Wojewódzki Konkurs Informatyczno-Przyrodniczy „Dlaczego należy segregować odpady?” IV - VII p. K. Biedrzycka
p. I. Zawada,
III miejsce : Natalia Marynowska 4 a, wyróżnienie Agata Janowicz 4 a,
14. Międzyszkolny Konkurs na najładniejszy wiersz pt. „Praca ludzi Portu”, Kl. IV -VII p. K. Biedrzycka, I m-ce Ida Charmuszko 5 b,
15. Międzyszkolny Konkurs Multimedialny „Przewodnik po Porcie Gdańskim” Kl. IV -VI p. K. Biedrzycka, I m-ce Hanna Szczot 5 a,
16. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Praca ludzi Portu” p. K. Biedrzycka, II m-ce Lilianna Chodań,
III m-ce Karolina Breczko 6 a,