Prowadzący - mgr Halina Gołąbowska


FitKlasa

Zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów z klas młodszych. Mają one charakter zajęć ruchowych ukierunkowanych na umacnianie potencjału zdrowia poprzez zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.

Na zajęcia mogą uczęszczać wszyscy uczniowie bez przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń fizycznych za zgodą rodziców.