Nowe Konto Rady Rodziców 2023/2024:

Właściciel rachunku: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku ul.Czarnieckiego 2, 80-239 Gdańsk

Nr rachunku: 68 8309 0000 0083 0294 2000 0010

Tytuł płatności: Darowizna na cele statutowe - nazwisko, imię i klasa dziecka