Świetlica czynna w godzinach: 6.30 - 17.00

Telefon do świetlicy: 058 341 09 20 w. 32

Ze świetlicy mogą korzystać wyłącznie dzieci rodziców pracujących.

 


 

Zajęcia

W świetlicy dzieci uczą się poprzez zabawę, odrabiają lekcje, rozwijają swoje talenty i odpoczywają. Organizujemy dla nich zajęcia muzyczne, plastyczne oraz ruchowe na świeżym powietrzu.

Dzieci biorą udział w konkursach szkolnych, a także pozaszkolnych. Wykonują prace plastyczne, które są umieszczane na holu szkoły, a także na naszej szkolnej stronie internetowej.

Dążymy do tego, by nauczyć dzieci tolerancji oraz szacunku do innych. Podejmujemy także działania profilaktyczne utrwalające u dzieci prawidłowe nawyki żywieniowe.

 


 

Dokumentacja

Zapisując swoje dziecko do świetlicy, składacie Państwo dokumentację: „Kartę zapisu dziecka do świetlicy” oraz stosowne upoważnienia.

Przypominamy! Dziecko może samo opuścić świetlicę tylko i wyłącznie po okazaniu pisemnego oświadczenia rodziców, że wyrażają na to zgodę.

Prosimy także, by na "Karcie zapisu dziecka do świetlicy" obowiązkowo wpisać telefony kontaktowe do Państwa oraz uaktualniać wszystkie dane dotyczące dziecka (adres, telefon, sytuacja rodzinna).