Świetlica czynna w godzinach: 6.30 - 17.00

Telefon do świetlicy: 058 341 09 20 w. 32

Ze świetlicy mogą korzystać wyłącznie dzieci rodziców pracujących.

 


 

Zajęcia

W świetlicy dzieci uczą się poprzez zabawę, odrabiają lekcje, rozwijają swoje talenty i odpoczywają. Organizujemy dla nich zajęcia żywego słowa, muzyczne, plastyczne oraz ruchowe na świeżym powietrzu. Dodatkowo, w tym roku szkolnym wychowankowie w ramach zajęć świetlicowych mogą brać udział w zajęciach komputerowych oraz w zajęciach z elementami dramy.

Razem z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy będziemy redagować i wydawać świetlicową gazetkę „Świetliczek”. Zamieszczane tam będą min. prace plastyczne, wierszyki i opowiadania autorstwa dzieci, wywiady z nauczycielami i uczniami, zdjęcia i ciekawostki. Poza tym uczymy dzieci dobierać właściwy repertuar filmowy oraz odpowiednie dla nich książki. Dzieci, które mają problemy w nauce mogą liczyć na naszą pomoc. Naszych wychowanków uczymy porządku i kulturalnego zachowania w codziennym obcowaniu z ludźmi. Dążymy do tego, by nauczyć dzieci tolerancji oraz szacunku do innych. Podejmujemy także działania profilaktyczne utrwalające u dzieci prawidłowe nawyki żywieniowe.

 


 

Dokumentacja

Zapisując swoje dziecko do świetlicy, składacie Państwo dokumentację: „Kartę zapisu dziecka do świetlicy” oraz stosowne upoważnienia.

Przypominamy! Dziecko może samo opuścić świetlicę tylko i wyłącznie po okazaniu pisemnego oświadczenia rodziców, że wyrażają na to zgodę.

Prosimy także, by na "Karcie zapisu dziecka do świetlicy" obowiązkowo wpisać telefony kontaktowe do Państwa oraz uaktualniać wszystkie dane dotyczące dziecka (adres, telefon, sytuacja rodzinna).