Zapisy na rok szkolny 2023/2024

do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

 

Zapisy do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 17 odbywać się będą w dniach od 01.03.2023 r. (od g.12.00) do 15.03.2023 r. (do g.16.00).

 

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły lub kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym do zapisania do oddziału przedszkolnego lub klasy I na rok szkolny 2023/2024:
  • dokonują rejestracji dziecka drogą elektroniczną poprzez stronę GPE – https://portal.edu.gdansk.pl/jts.gdansk
  • drukują i podpisują wypełniony wniosek
  • składają w placówce papierową wersję „Wniosku o przyjęcie dziecka do placówki" lub skanują zgłoszenie i przesyłają drogą elektroniczną
  • jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu i drukarki, pobiera i wypełnia wniosek w szkole.

 

 1. Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły, uczęszczających do obecnych oddziałów przedszkolnych w SP17, biorą również udział w postępowaniu rekrutacyjnym (jak wyżej).
 2. Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła będzie posiadała wolne miejsca.
 3. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi dn. 03.2023 r. g. 15.00.
 4. Od dnia 28.03.2023 r. do dnia 03.04.2023 r. rodzice potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania.
 5. W dniu 04.2023r. o g. 15.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 1. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od 08.05.2023 r. do 15.05.2023 r.

 

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Szkoły Podstawowej nr 17

prosimy o zapoznanie się z komunikatem Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska pt.

„Zasady rekrutacji do klasy I”

„Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych”

plakat_zapisy_2023_24-hhghhg.jpg