Zapisy na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

 

 plakat_rekrutacja.jpg

 

 

Zapisy do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 17 odbywać się będą w dniach od 01.03.2021 r. (od g.12.00) do 12.03.2021 r. (do g.16.00).

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły lub kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym do zapisania do oddziału przedszkolnego lub klasy I na rok szkolny 2021/2022:

  • dokonują rejestracji dziecka drogą elektroniczną poprzez stronę GPE – https://portal.edu.gdansk.pl/jts.gdansk
  • drukują i podpisują wypełniony wniosek
  • składają w placówce papierową wersję „Wniosku o przyjęcie dziecka do placówki" (lub skanują zgłoszenie i przesyłają drogą elektroniczną)
  • jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu i drukarki, pobiera i wypełnia wniosek w szkole..
 2. Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły, uczęszczających do obecnych oddziałów przedszkolnych w SP17, mogą ubiegać się o kontynuowanie nauki dziecka w klasie pierwszej - biorąc udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

 4. Rodzice dziecka, któremu organ wykonawczy wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział przedszkolny w SP17, na wniosek rodzica jest przyjmowane do klasy pierwszej bez postępowania rekrutacyjnego.

 5. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi dn. 22.03.2021 r. g. 15.00.

 6. Od dnia 23.03.2021 r. do dnia 29.03.2020 r. rodzice potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania.

 7. W dniu 31.03.2021r. o g. 15.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 8. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od 10.05.2021 r. do 14.05.2021 r.

 

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Szkoły Podstawowej nr 17 prosimy o zapoznanie się z komunikatem Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska pt. „Zasady rekrutacji do klasy I” oraz z „Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych”