DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 im. hetmana Stefana Czarnieckiego

 

Informacje ogólne

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 im. hetmana Stefana Czarnieckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018.08.27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Treści niedostępne

 

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

 

Wyłączenia

 

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor szkoły – Barbara Sławińska sekretariat@sp17.edu.gdansk.pl

Telefon: telefon: 58 341 09 20

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12

80-801 Gdańsk

 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 524 45 00

 

Skargę można złożyć również do  https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich" Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba placówki znajduje się w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Czarnieckiego 2

 

Dojazd 

 

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 17 można dojechać liniami tramwajowymi numer 2, 5, 6, 9, 12. 

Można też dojechać liniami autobusowymi – przystanek skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i Miszewskiego. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 100 metrów. 

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie: https://ztm.gda.pl

 

 

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Wrzeszcz. Odległość od dworca PKP wynosi około 900 metrów. 

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl

Na terenie szkoły znajduje się parking - strefa bezpłatnego parkowania.  

 

Opis ogólny budynku przy ul. Czarnieckiego 2

 • Do budynku szkoły jest jedno wejście dla uczniów i klientów - wejście główne od ulicy Czarnieckiego 2. 
 • Na parterze budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia.
 • Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów i wind).
 • Dla pracowników szkoły, rodziców i klientów dostępny jest parking.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie jest wyposażony w drzwi automatycznie otwierane.

 

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl kontakt@gdansk.gda.pl .

Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.