Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w SP 17

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 01 września 2020 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 grudnia 2020 r.
 3. Ferie zimowe – 1 lutego - 14 lutego 2021 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna – 01.04. – 06.04.2021 r.
 5. Egzaminy kl. VIII – 25 – 27.05.2021 r.
 6. Zakończenie roku szkolnego – 25.06.2021 r.

 

Dni wolne od zajęć szkolnych:

 • 14.10.2020 r. – (środa) Święto Edukacji Narodowej
 • 11.11.2020 r. – (środa) – Dzień Niepodległości
 • 01.01.2021 r. – (piątek) – Nowy Rok
 • 06.01.2021 r. – (środa) – Święto Trzech Króli
 • 03.05.2021 r. (poniedziałek) – Święto Konstytucji
 • 03.06.2021 r. (czwartek) – Boże Ciało

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych na podstawie Rozp. o organizacji roku szkolnego (w tym czasie odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze):

 • Sprawdzian ósmoklasisty – (3 dni) 25 – 27.05.2021r.
 • 04.06.2021 r. (piątek po Bożym Ciele)

 

Terminy wystawiania ocen i projektów ocen

 1. Wystawianie przewidywanych ocen za I semestr – do 14.12.2020 r.
 2. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I semestr – 15.12.2020 r.
 3. Rada klasyfikacyjna; zatwierdzenie ocen za I semestr – 19 stycznia 2021 r.
 4. Rada podsumowująca – 26.01.2021 r.
 5. Wystawianie przewidywanych ocen za rok szkolny 2020/2021 – do 21.05.2021 r.
 6. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za r. szk. 2019/2020 – 25.05.2021 r.
 7. Rada klasyfikacyjna; zatwierdzenie ocen na koniec roku szkolnego – 17.06.2021 r. (czwartek)
 8. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021 – 28.06.2021 r. (poniedziałek)