ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023 / 2024

  ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023 / 2024− Rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych – 01 września 2023 r.
  − Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I - VIII – 04 września 2023 r.
  − Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 grudnia 2023 r.
  − Ferie zimowe – 29.01. – 11.02.2024 r.
  − Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03 – 02.04.2024 r.
  − Egzaminy kl. VIII – 14 – 16.05.2024 r. (wtorek – czwartek)
  − Zakończenie roku szkolnego – 21.06.2024 r.

  Dni świąteczne wolne od zajęć szkolnych:
  − 14.10.2023 r. – (sobota) Święto Edukacji Narodowej
  − 01.11.2023 r. – (środa) – Dzień Wszystkich Świętych
  − 11.11.2023 r. – (sobota) – Dzień Niepodległości
  − 06.01.2024 r. – (sobota) – Święto Trzech Króli
  − 01.05.2024 r. – (środa) – Święto Pracy
  − 03.05.2024 r. (piątek) – Święto Konstytucji 3-Maja
  − 30.05.2024 r. (czwartek) – Boże Ciało

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych na podstawie Rozporządzenia o organizacji roku szkolnego:
  − 02.11.- 03.11.2023 r. (czwartek i piątek) – w tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej
  − 02.05.2024 r. (czwartek) – Dzień Flagi (dzień odpracowany podczas sobotniego festynu szkolnego)
  − 14.05. – 16.05. 2024 r. (wtorek – czwartek) Sprawdzian ósmoklasisty - (w tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej)
  − 31.05.2024 r. (piątek po Bożym Ciele) - (w tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej)

  TERMINY WYSTAWIANIA OCEN I PROJEKTÓW OCEN
  − Wystawianie przewidywanych ocen za I semestr – do 11.12.2023 r.
  − Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I semestr – 12.12.2023 r.
  − Rada klasyfikacyjna; zatwierdzenie ocen za I semestr – 16.01. 2024 r.
  − Rada podsumowująca – 23.01.2024 r.
  − Wystawianie przewidywanych ocen za rok szkolny 2023/2024 – do 24.05.2024 r.
  − Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za r. szk. 2023/2024 – 28.05.2024 r.
  − Rada klasyfikacyjna; zatwierdzenie ocen na koniec roku szkolnego – (czwartek) 14.06.2024 r.
  − Proponowany termin Rady Pedagogicznej Podsumowującej rok szkolny 2023/2024 – 24.06.2024 r.

  ZEBRANIA Z RODZICAMI
  − Zebranie dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych - 31.08.2023 r.
  − Zebranie dla rodziców uczniów klas II – VIII - 12.09.2023 r.
  − Zebranie dla rodziców uczniów klas 0 – VIII – 12.12.2023 r. – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I semestr
  − Zebranie dla rodziców uczniów klas 0 – VIII - 23.01.2024 r. – podsumowanie I semestru
  − Zebranie dla rodziców uczniów klas 0 – VIII – 28.05.2024 r. – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2023/2024

  kalendarz-2023-2024-a.png

  kalendarz-2023-2024-b.png