PROJEKTY I INICJATYWY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

W ramach realizacji hasła programowego szkoły: "Odkrywam – tworzę – rozwijam się" przewiduje się realizację następujących projektów i inicjatyw edukacyjnych:

 • Szkolny projekt edukacyjny – „Czas kultury”"
 • Innowacja pedagogiczna – tj. nauka drugiego języka obcego – j. niemieckiego w kl. IV - VIII
 • Przygotowanie uczniów do Egzaminu z j. niemieckiego – DSD1;
 • Działalność Szkolnego Wolontariatu
 • Działalność Szkolnego Zespołu Mediacyjnego
 • Realizacja programu wychowawczego - "Wychowanie przez pomaganie",
 • Realizacja szkolnego programu edukacji wielokulturowej - "Okno na świat"
 • Realizacja Szkolnych Projektów Językowych np. "Multilingual Master"
 • Program zajęć informatycznych pozalekcyjnych - "Programiści” oraz „ParograMisie"
 • Projekt – "Cała szkoła czyta"; udział w Wojewódzkim konkursie "Maraton Czytelniczy"
 • Projekt edukacji regionalnej – "Gdańskie Lwiątka"
 • Program Wychowania Komunikacyjnego w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Zajęcia z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej
 • Ciekawe inicjatywy edukacyjne - organizacja "Dni Matematyki", "Dnia Języków Obcych" itp.
 • Organizacja lekcji otwartych
 • Organizacja Dnia Otwartego Szkoły i Dnia dla Przedszkolaka
 • Program edukacyjny dla klas I - III "FONOLANDIA"
 • FitKlasa – zajęcia ruchowe dla klas 0 - III
 • Projekt edukacyjny "Szkoła odpowiedzialna cyfrowo"
 • Szkolne projekty ekologiczne

 

Dodatkowo realizowane są programy prozdrowotne:

 • 6 – 10 – 14
 • Kanapka dla potrzebującego
 • Szklanka mleka
 • Owoce w szkole


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Nazwa

Termin

Prowadzący

Przygotowanie do

egzaminu DSD1 z j.niemieckiego

czwartek.7.30-9.00 kl.8

T.Tkaczyk

SKS

Wtorek 16:10 - Piłka nożna kl. 4-6

Środa 15:20 - Unihokej kl. 5-7

Czwartek 14:25 - Unihokej kl. 3-4

 

M. Persjanow

SKS

Poniedziałek 15:30 - Zajęcia ogólnorozwojowe kl. 4-5

Czwartek 16:00 - Siatkówka 16:00 kl. 7-8

 

K. Różycka

Robotyka i programowanie – zajęcia odpłatne

poniedziałek 14.30-16.00

gr.1 s.6
gr.2 s.7

Firma „Pan Robot"

Dodatkowy język angielski – zajęcia odpłatne

środa i piątek 12.45-13.30 "0"

środa i piątek 13.40-14.25 kl.2

środa i piatek 14.30-15.15 kl.4

wtorek i czwartek 14.30-15.15 kl.3

wtorek 15.25-16.10 kl.1

czwartek 13.40-14.25 kl.1

 

Firma „ABC SCHOOL"

Zajęcia karate – zajęcia odpłatne

wtorek i czwartek

gr.1 15.10-15.55

gr.2 16.10-16.55

KARATE-DO

Zajęcia judo – zajęcia odpłatne

środa i piątek

14.25-15.10

KORSARZ JUDO

Taniec – zajęcia odpłatne

wtorek

14.25-15.10

CT „GABI”

Zajęcia gimnastyczne – zajęcia odpłatne

środa

16.30-17.30

ATHLE KIDS