Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.00
 
Telefon/fax:  58 341 09 20  
Telefon:        58 520 26 29
e-mail: sekretariatsp17@wp.pl,
 
Obsługa sekretariatu: Starszy Referent ds.administracji - Grażyna Piątek
 
Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski, skargi, pisma interesantów. Korespondencję można kierować osobiście lub drogą pocztową. Sprawy rozpatrywane są na bieżąco bez zbędnej zwłoki. 
Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Dyrektor Szkoły przyjmuje codziennie, po uprzednim umówieniu spotkania.