Uczniowie klasy 2a uczestniczyli w warsztatach "Ogród przyjazny" w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Dzieci dowiedziały się, czym jest ogród przyjazny i wspólnie stworzyli makietę takiego miejsca. Poznały zwierzęta, które do takiego ogrodu można zaprosić, zobaczyły, jak wyglądają mieszkania dla owadów, jeży, ptaków czy nietoperzy. Wzbogaciły swoją wiedzę na temat środowiska i zależności w świecie przyrody. Nauczyły się odróżniać bogatkę od modraszki. Dowiedziały się, jakie pożywienie służy ptakom, a jakie jest dla nich niebezpieczne. Zobaczyły miniaturowy ogród deszczowy. To były bardzo ciekawe zajęcia.