Dzień rozpoczęcia żywienia w stołówce szkolnej: 07.09.2020r.

 

Warunkiem zapisania dziecka na obiady  jest podpisanie umowy.

Druki umów dostępne są do pobrania na stronie internetowej oraz w dyżurce szkoły.

 

Cena obiadu na dzień rozpoczęcia żywienia wynosi: 4,50 zł

                        Dla oddziałów przedszkolnych: 9,00 zł

Nr  konta bankowego z zeszłego roku jest  NIEAKTUALNY.

Po podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu przez intendenta, otrzymają Państwo indywidualny nr konta bankowego, który jest przypisany do Państwa dziecka.

Każde dziecko będzie miało swój nr konta bankowego.

 

W miesiącu wrześniu opłata wynosi 81,00zł (18 dni x 4,50 zł)

Oddział przedszkolny 162,00 zł (18 x 9,00 zł)

 

W kolejnych miesiącach termin płatności to dzień 10 każdego miesiąca.

 

Opłaty za obiady przyjmowane są tylko na konto, którego numer będzie przydzielony każdemu indywidualnie.

Informacja o numerze będzie przekazana poprzez dziennik elektroniczny GPE.

 

W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który uiszcza się opłatę.

 

Przypominamy, że od nieterminowych wpłat za obiady są  naliczane odsetki.