KOMUNKAT O ZEBRANIACH

Dnia 28 maja 2024 r. odbędą się zebrania z rodzicami, podczas których przekazane zostaną przewidywane oceny końcoworoczne :

  • 16.00 – 17.00 konsultacje z nauczycielami
  • 17.00 – zebrania rodziców z wychowawcami

Serdecznie zapraszamy.