Koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze i inne zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020:

 


 

Koła zainteresowań: KLASY I - III

 

Nauczyciel Nazwa Klasa Dzień i godziny zajęć

I.Zawada

Koło informatyczne – "PrograMisie"

Kl. 1-3

Czwartek 12.45 – 13.30

A. Goralska

"Klub małego przyrodnika"

Kl.2

Piątek 11.30 – 13.00

G. Rułka

"Zręczne rączki"

Kl.3

Środa 14.30 – 15.15

A. Mocarska

"Miłośnik książki" – koło czytelnicze

Kl. 3

Wtorek 9.50 – 10.35

S. Drażba

Koło języka migowego

Kl. 2 - 3

Czwartek 14.25 – 15.10

K. Biedrzycka

I pomoc przedmedyczna

Kl. 3a

Wg. planu klas

I.Markuszewicz

Język niemiecki

Kl. 3

Poniedziałek 12.45 – 13.30

K. Różycka

SKS – zajęcia sportowe

Kl. 2 - 3

Poniedziałek 15.30 – 17.00

 

 

Koła zainteresowań: KLASY IV - VIII

 

Nauczyciel Nazwa Klasa Dzień i godziny zajęć

A. Lisińska

Torreador – kółko ortograficzne

5 - 7

Środa 13.40 – 14.25

H. Dankiewicz

"Relaks z językiem angielskim"

5b,6b,7a

Wtorek 13.35 – 14.20

D. Kamiński

"Zespół wokalny"

kl. 4 - 8

Czwartek 13.40 – 14.25

L. Kądziołka

"Klub Interesującej Książki"

Kl. 4 - 8

Wtorek 14.00 – 15.00

K. Myszewska

Koło historyczne

Kl. 4 - 8

Piątek 8.00 – 8.45

W. Uszkiewicz

Koło polonistyczne "Język giętki"

Kl. 6 - 8

Piątek 14.30 – 15.15

A. Stankiewicz

Koło matematyczne

Kl. 5 - 6

Poniedziałek 14.35 – 15.20

A. Zabieglińska

Koło plastyczne

Kl. 4 - 7

Środa 14.30 – 15.15

A. Machul

Koło biologiczne

Kl. 5 - 7

Poniedziałek 15.25 – 16.10

 

 

Zajęcia sportowe

 

Zajęcia Klasa Nauczyciel Dzień i godziny zajęć

Zajęcia sportowe - chłopcy

Kl. 4 - 7

I. Modrzewski

Poniedziałek 16.10 – 16.55

SKS – piłka siatkowa

Kl. 6 - 8

K. Różycka

Piątek 15.20 – 16.05

SKS - zajęcia taneczne

Kl. 4

K. Różycka

Wtorek 13.40 – 14.40

SKS - zajęcia taneczne

Kl. 5

K. Różycka

Czwartek 13.40 – 14.40

Zajęcia sportowe (GOKF)

Kl. 4 - 8

I. Modrzewski

Wtorek 15.20 – 16.50
Środa 15.20 – 16. 50

 

 

Zajęcia pomocowe

 

Nauczyciel Zajęcia Klasa Dzień i godziny zajęć

A.Kminikowska

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

Kl. 1a

Czwartek 12.30 – 13.15

K. Piotrowska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Kl. 1b

Czwartek 12.40 – 13.25
Środa 8.00 – 8.45

H. Półjanowska

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

Kl. 2a

-

G. Rułka

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

Kl. 3b

Czwartek 12.35 – 13.20

E. Krawczyk

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Kl. 4 i 5

Środa 13.40 – 14.25

I. Weis

SOS - matematyka

Kl. 4b

Wtorek 8.00 – 8.45

J. Krawiec - Szpręga

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

Kl. 4b

Wtorek 13.40 – 14.25

M. Rychert

Zajęcia rozwijające logiczne myślenie 5a

Kl. 5a

W czasie przerw

B. Babińska

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne (indywidualne)

Kl. 8b

Wg. odrębnego planu

I. Czajkowska

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne

Kl. 5c

Wtorek 14.30 – 16.00

 

 

Zajęcia dla klas VII - VII

 

Zajęcia Klasa Nauczyciel Dzień i godziny zajęć

J. angielski

Kl. 8

I. Płoszyńska

Poniedziałek 14.30 – 15.15

Egzamin na 100%

Kl. 8

I. Weis

Środa 14.35 – 15.20

J. niemiecki – przygotowanie do Egzaminu DSD1

Kl. 7 - 8

T. Tkaczyk

Poniedziałek 14.35 – 16.00

Chemia – przygotowanie do konkursów kuratoryjnych

Kl. 7 - 8

M. Popow

Czwartek 15.30 – 16.15

Biologia – przygotowanie do konkursów kuratoryjnych

Kl. 7 - 8

E. Kęsik

Wtorek 16.10 – 17.55

Fizyka – przygotowanie do konkursów kuratoryjnych

Kl.7 i 8

E. Krawczyk

Środa 14.35 – 15.20
(I i III tdzień miesiąca)

 

 

Zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne

 

Zajęcia Organizator Dzień tygodnia Godziny zajęć

Język angielski

"ABC School"

Wtorek
Wtorek
Wtorek

Czwartek
Czwartek
Czwartek

12.45 - 13.30 klasa I i grupa "0"
13.40 - 14.25 klasa IV i V
14.30 - 15.25 klasa II i III

12.45 - 13.30 klasa IV i grupa "0"
13.40 - 14.25 klasa I i V
14.30 - 15.25 klasa II i III

Zajęcia taneczne

C.T. "Gabi"

Zajęcia od października 2019, po złożeniu deklaracji

Wtorek 14.35 - 15.20 w sali 17

Karate

Gdański Klub "Karate – Do"
Natalia Budzińska
504 442 860

Wtorek
Wtorek
Czwartek

15.50 – 16.50
16.50 – 17.50
16.20 – 17.20

GIT Parkur

Karolina Bołdysz

Środa

17.00 – 18.00

Piłka nożna
kl. 0 - III

"Akademia Piłkarska"
Piotr Maliszewski
506 266 530

Poniedziałek
Czwartek

16.10 – 17.10
15.20 – 16.20

Szachy

 

Poniedziałek
Wtorek

12.45 – 13.45
13.30 – 14.30